ROCZNE SPRAWOZDANIE DUSZPASTERSKIE NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU

ROCZNE SPRAWOZDANIE DUSZPASTERSKIE
NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU


1. SPRAWY EKONOMICZNE

W ciągu 2020 roku parafianie złożyli :

 • składki inwestycyjne w wysokości 31.400,00 zł,
 • składki na remont schodów- 51.000,00 zł,
 • ofiary ze Mszy św. łączonych przeznaczone na inwestycje,
 • kolekty niedzielne.

Ofiary złożone na remont schodów są w całości zarezerwowane na zakup granitu. Aby przystąpić do remontu schodów planuje się kontynuację zbiórki w 2021 roku.

Z pozostałych składek opłacono:

 • energię elektryczną -18.643,00 zł,
 • opłaty diecezjalne (po uwzględnieniu zniżek) – 8.515,00 zł,
 • założony został system alarmowy, opłacono ubezpieczenie i monitoring obiektów, zainstalowany został Internet i inne media,
 • wybudowana została wiata – pokryto koszty materiałów,
 • wyremontowany został stary garaż – koszt – 4.000,00 zł,
 • zakupiono nagrzewnicę elektryczną – 3.000,00 zł,
 • zorganizowane zostały warsztaty kulinarne wg św. Hildegardy,
 • dofinansowane zostały zorganizowane w czasie wakacji półkolonie dla 50 dzieci,
 • zakupiono niezbędny sprzęt gospodarczy,
 • uzupełnione zostały szaty liturgiczne, zakupiona została monstrancja i inne dewocjonalia,
 • opłacony został przygotowany projekt Centrum Animacji Działań Twórczych,
 • wykonane zostały przeglądy budowlane, założono książki obiektów,
 • zorganizowano wyjazd na spektakl “Plagi”, z którego skorzystało ok. 150 osób,
 • uczestniczyliśmy w “Wieczorze Uwielbienia ” z oprawą muzyczną zespołu z Gliwic oraz Adoracji Dekanalnej. Pokryte zostały koszty związane z tymi wydarzeniami.
 • pozyskane zostały działki sąsiadujące z placem kościelnym, pokryto koszty notarialne, administracyjne i własnościowe w wysokości – 8.000 zł,
 • zakupione zostało ogrzewanie ławek na kwotę 25.000,00 zł. Obecnie zapłacona została pierwsza rata w wysokości 3.000,00zl. Pozostała należność spłacana będzie w ratach.

W związku z podjętymi działaniami na rzecz planowanego uruchomienia Centrum Animacji w podpiwniczeniu kościoła, pozyskano sponsorów, dzięki  którym można było rozpocząć adaptację pomieszczeń; wymienione zostały wszystkie okna, założono zewnętrzne i wewnętrzne parapety, wymieniono drzwi, doprowadzona została woda i kanalizacja. Prace remontowe dalej trwają. Dzięki sponsorom zaopatrzeni już jesteśmy w lampy i materiał na całą powierzchnię podłogową i częściowe wyposażenie wnętrza.

Po uzyskaniu działek na boisko wielofunkcyjne sporządzony został projekt, staramy się o konieczne pozwolenia i czynimy starania o pozyskanie środków. Wielkim problemem naszej świątyni jest przeciekający dach. Mimo niedawnej naprawy  pojawiły się nowe przecieki. Remont starego poszycia jest nierentowny i w tym kierunku prowadzone są rozmowy z producentami blach na temat upustu przy zakupie.

W nowym roku będziemy prowadzić rozpoczęte prace. Chcemy również uporządkować obejście kościoła, wykonać konserwację ogrodzenia i pozyskać nowe miejsca parkingowe. Za nami bardzo trudny rok, a jednak udało się wykonać wiele koniecznych prac!

Składam gorące podziękowania Wszystkim: za ogromne zaangażowanie, ofiarność, pomoc i wsparcie. Dziękuję za składki inwestycyjne, ofiary na tacę, za zaangażowanie w prace porządkowe i remontowe. Wszystkie te działania są bezcenne i stanowią  podstawę funkcjonowania naszej Wspólnoty Parafialnej.

SERDECZNIE DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM DARCZYŃCOM I SPONSOROM SPOZA PARAFII, KTÓRZY WYKAZALI WIELKĄ HOJNOŚĆ I ŻYCZLIWIE NAS WSPIERALI. BÓG ZAPŁAĆ!

2. ŻYCIE SAKRAMENTALNE PARAFII – ROK 2020

 • Chrzest Św. przyjęło – 15 dzieci.
 • Do Pierwszej Komunii Św. przystąpiło – 15 dzieci.
 • Związek małżeński zawarło – 6 par.
 • Do wieczności Pan powołał – 24 osoby.
 • Rozdane zostało około – 7 tysięcy Komunii Św.