Grupa słowa życia

Grupa słowa życia

 

Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa

św. Hieronim

Rozważanie i życie Słowem Bożym należy do podstawowych warunków rozwoju życia duchowego. Jest szczególnym wyrazem naszej wiary. Na każdą chwilę, na każdą sytuację naszego życia jest odpowiednie Słowo Boże. Pytajmy się każdego dnia, czy to co robimy, przeniknięte jest miłością. Jeśli tak, to nasze życie nie będzie próżne, ponieważ przyczyni się do wypełnienia planu Boga wobec Kościoła i ludzkości. Z miłości do Boga żyjmy miłością bliźniego. Taka miłość znajdziemy w każdym Słowie Bożym. Miłość to decyzja, by troszczyć się o dobro drugiego nie po swojemu, ale po Bożemu.

 

Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział: ” ….Pismo Święte jest jak orzeźwiająca woda i jak pożywienie, którym karmi się człowiek wierzący. Dlatego zachęcam wszystkich do jak najbliższych i najczęstszych kontaktów ze Słowem Bożym, do otwarcia się na jego działanie, na jego uzdrawiającą i stwórcza moc. Umiejętność czytania Pisma Świętego, ma podstawowe znaczenie dla każdego wierzącego. Jest pierwszym krokiem na drodze, której następne etapy to medytacja i z kolei modlitwa w ścisłym sensie tego słowa. Właśnie modlitwa inspirowana przez Pismo Święte, jest najważniejszą drogą rozwoju duchowości chrześcijańskiej. Kto potrafi poświęcić jej czas i siły, zbiera potem obfite owoce. Módlmy się – kończył Ojciec Święty – aby każdy chrześcijanin i każdy człowiek, który poszukuje prawdy, stał się pielgrzymem Pisma Świętego, uczył się spożywać każdego dnia chleb Słowa Życia. Polecajmy tę sprawę Najświętszej Pannie, która przyjmując Słowo Boże stała się Matką Zbawiciela. Uczmy się korzystać z Pisma Świętego jako źródła prawdy objawionej. Ono ułatwi nam wniknąć w głębię Odkupienia i otworzyć się na tajemnicę Chrystusa. Słowo Boże niech kształtuje nasze życie i postępowanie, abyśmy jak Apostołowie stawali się głosicielami i świadkami Dobrej Nowiny aż po krańce ziemi…”

Na spotkaniach czytamy i rozważamy wybrane teksty Pisma Świętego. Dzielimy się świadectwami  jak dany fragment Pisma wpłynął na Nasze życie, jak zaowocował. Ponadto przygotowujemy się do uczestnictwa w niedzielnej Liturgii Słowa w której systematycznie pełnimy funkcję lektorów. Członkowie Wspólnoty “Słowo Życia” są dobrze znani braciom z Taize, gdyż od wielu lat spędzają wakacje w małej francuskiej wiosce oraz prowadzą punkt przygotowań na coroczne “sylwestrowe” Europejskie Spotkania Młodych. Na wzór braci z Taize wspólnota podjęła inicjatywę modlitw o pokój na świecie i za prześladowanych chrześcijan.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wstąpienia do naszej grupy.