Centrum Animacji Działań Twórczych SORGENTE

Centrum Animacji Działań Twórczych SORGENTE

JAKIE SĄ CELE CADT?

Celem Centrum Animacji Działań Twórczych SORGENTE jest uwrażliwienie młodzieży i jej aktywację w kierunku zgłębiania wartości duchowych, służącą m.in. otwarciem się na pomoc drugiemu człowiekowi poprzez wolontariat oraz zaangażowanie się na rzecz parafii. Chcąc wyjść naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom młodych ludzi pragniemy realizować konkretne zadania związane z edukacją, animacją kulturalną, a nade wszystko prowadzić do rozwoju wartości duchowych.

Odpowiedzią  do określenia celów stał się list biskupa Romana Pindla do kapłanów  diecezji bielsko-żywieckiej, na Wielki Czwartek – 29 marca 2018 roku, z którego odczytaliśmy potrzebę podjęcia konkretnych działań m.in. poprzez:

  • systematyczną edukację młodzieży prowadzącą do ich wzrastania duchowego, jest to możliwe dzięki założeniu Akademii Liderów, która realizując program oparty na wartościach ewangelicznych, wyłoni liderów-animatorów grup, wspólnot, w których  pod ich kierownictwem młodzi ludzie będą pomysł zamieniali na projekt, poznają siebie i swoje możliwości, będą działać w swoich parafiach;
  • pomoc w odnajdywaniu swojego powołania, rozpoznaniu głosu Chrystusa – „Pójdź za Mną”;
  • przygotowanie do przyjęcia sakramentów, w tym ważnego dla młodych sakramentu Bierzmowania, aby z wiary, która została im przekazana, uczynili wiarę swoją, wypowiadając do Pana: ”Jezu jesteś Królem mojego życia, Tobie je składam”;
  • formowanie młodzieży na sposób katechumenatu pierwszych wieków;
  • przygotowawcze rekolekcje ewangelizacyjne do sakramentów;
  • realizację nowego programu ewangelizacyjnego pt. ”Młodzi na progu”, to stworzenie środowiska, miejsca tej gospody, do której Samarytanin zaprowadził człowieka potrzebującego opieki;
  • skonsolidowaniu działań w kierunku integrowania się młodzieży z całej diecezji i edukacji w oparciu o naukę kościoła;
  • dialog ekumeniczny.

JAK CADT WYGLĄDA?

1. PRZESTRZEŃ DUCHOWA

To miejsce na indywidualną medytację, refleksję, uważamy, że modlitwa i Eucharystia są najważniejszymi elementami naszego życia, istnieje zatem potrzeba wyodrębnienia takiego miejsca, które byłoby sercem i punktem, odniesienia całego CADT. Byłaby to kaplica dająca możliwość sprawowania Eucharystii i przebywania z Panem sam na sam.

2. PRZESTRZEŃ TEATRALNA, ARTYSTYCZNO-WOKALNA

Miejsce najbardziej zbliżone do sceny teatralnej, posiadające nagłośnienie, oświetlenie, które daje doskonałe warunki do wypracowywania konkretnych umiejętności artystycznych u młodych ludzi, oswaja ich z warsztatem pracy aktora, a tym samym uczy młodych ludzi kultury słowa i pracy nad emocjami. Tam właśnie młodzi wystawiają przedstawienia przygotowywane przez siebie samych, organizują koncerty, warsztaty gospel i wystawy i podejmują szeroko pojęte inicjatywy kulturalne.

3. PRZESTRZEŃ KINOWA

To miejsce prelekcji i spotkań z ludźmi kina /aktorami, reżyserami, operatorami/, a także wykładów wzbogaconych fragmentami filmowymi, poddawanymi analizie i dyskusji, a poruszającymi tematykę społeczną, edukacyjną, artystyczną. To miejsce na odbywanie warsztatów z zakresu animacji. W sali kinowej odbywają się także spotkania połączone z pokazami slajdów oraz relacjami z wykonywanych projektów, a przede wszystkim prezentacje realizowanych przez młodzież, samodzielnych prac związanych z kinem.

4. PRZESTRZEŃ WARSZTATOWA

To pracownie plastyczne uczące różnorodnych technik przekazu artystycznego, rozwijające świadomość twórczą młodego człowieka w szukaniu innowacyjnych technik oraz rozwijanie tych istniejących już we współczesnym designie użytkowym.

5. PRZESTRZEŃ SPORTOWO-REKREACYJNA

Św. Jan Bosko – patron młodzieży, który założył pierwsze oratorium przy parafii zwykł mówić: „Boisko żywe – diabeł martwy, boisko martwe – diabeł żywy”. Obok kościoła stworzono wielofunkcyjne boisko sportowe, gdzie w lecie można grać w piłkę nożną i koszykówkę, a w zimie planowane jest otwarcie lodowiska.

6. PRZESTRZEŃ KONFERENCYJNA

To miejsce inspiracji i kreatywnych spotkań, dyskusji, wykładów, promocji poszczególnych inicjatyw i projektów, szkoleń wolontariuszy oraz liderów chrześcijańskich z naszych parafii.

7. PRZESTRZEŃ KONSUMPCYJNA

To miejsce umożliwiające przygotowanie posiłków oraz ich konsumpcję. W jego ramach, organizowane są warsztaty kulinarne z udziałem zaproszonych gości z innych krajów i kręgów kulturowych, co sprzyja poznawaniu nie tylko odmiennych smaków, ale i zwyczajów, tradycji oraz wzmacnianiu tolerancji przez poznanie innych kultur „od kuchni”.

8. PRZESTRZEŃ HOSTELOWA

To miejsca pokojowe, zapewniające zaplecze dla odwiedzających nas młodych z całego świata. CADT mogłoby stać się ośrodkiem wymiany międzynarodowej, podczas realizowanych projektów np. Międzynarodowych warsztatów Gospel, ponadgranicznych projektów ewangelizacyjnych.

W tym kontekście wielkim atutem dla CADT jest położenie geograficzne naszej diecezji. Usytuowanie CADT na południu Polski w miejscowości Sól, wydaje się być wręcz idealnym rozwiązaniem z uwagi na wyjątkowość geograficzną i krajobrazową.

Uważamy, że to młodzi ludzie winni być kreatorami tego miejsca, tworząc wspólnotę jedności opartą na ewangelicznych zasadach.

Zdjęcia Centrum Animacji Działań Twórczych SORGENTE

 

 

Kino

 

Hostel

 

Salka muzyczna

 

Logo Centrum Animacji Działań Twórczych

Plik PDF:

logo Sorgente 2021-06 cv