Centrum Animacji Działań Twórczych

PROPOZYCJA STWORZENIA CENTRUM ANIMACJI DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH

W ostatnich latach dostrzegamy rosnącą w młodych ludziach potrzebę wszechstronnego rozwoju i samorealizacji. Pragniemy w pełni na nią odpowiedzieć poprzez  stworzenie profesjonalnego Centrum Animacji Działań Twórczych.

Jego celem jest uwrażliwienie młodzieży i jej aktywację w kierunku zgłębiania wartości duchowych, służącą m.in. otwarciem się na pomoc drugiemu człowiekowi poprzez wolontariat oraz zaangażowanie się na rzecz parafii. Chcąc wyjść naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom młodych ludzi pragniemy realizować konkretne zadania związane z edukacją, animacją kulturalną, a nade wszystko prowadzić do rozwoju wartości duchowych.

JAKIE SĄ CELE CADT ?

Odpowiedzią  do określenia celów stał się list biskupa Romana Pindla do kapłanów  diecezji bielsko-żywieckiej, na Wielki Czwartek – 29 marca 2018 roku, z którego odczytaliśmy potrzebę podjęcia konkretnych działań m.in. poprzez:

  • systematyczną edukację młodzieży prowadzącą do ich wzrastania duchowego, jest to możliwe dzięki założeniu Akademii Liderów, która realizując program oparty na wartościach ewangelicznych, wyłoni liderów-animatorów grup, wspólnot, w których  pod ich kierownictwem młodzi ludzie będą pomysł zamieniali na projekt, poznają siebie i swoje możliwości, będą działać w swoich parafiach;
  • pomoc w odnajdywaniu swojego powołania, rozpoznaniu głosu Chrystusa – „Pójdź za Mną”;
  • przygotowanie do przyjęcia sakramentów, w tym ważnego dla młodych sakramentu Bierzmowania, aby z wiary, która została im przekazana, uczynili wiarę swoją, wypowiadając do Pana: ”Jezu jesteś Królem mojego życia, Tobie je składam”;
  • formowanie młodzieży na sposób katechumenatu pierwszych wieków;
  • przygotowawcze rekolekcje ewangelizacyjne do sakramentów;
  • realizację nowego programu ewangelizacyjnego pt. ”Młodzi na progu”, to stworzenie środowiska, miejsca tej gospody, do której Samarytanin zaprowadził człowieka potrzebującego opieki;
  • skonsolidowaniu działań w kierunku integrowania się młodzieży z całej diecezji i edukacji w oparciu o naukę kościoła;
  • dialog ekumeniczny.

JAK CADT MIAŁBY WYGLĄDAĆ?

Realizacja proponowanych założeń wymagałaby podziału CADT na następujące przestrzenie, dostosowane do potrzeb konkretnych działań:

1. PRZESTRZEŃ DUCHOWA

To miejsce na indywidualną medytację, refleksję, uważamy, że modlitwa i Eucharystia są najważniejszymi elementami naszego życia, istnieje zatem potrzeba wyodrębnienia takiego miejsca, które byłoby sercem i punktem, odniesienia całego CADT. Byłaby to kaplica dająca możliwość sprawowania Eucharystii i przebywania z Panem sam na sam.

2. PRZESTRZEŃ TEATRALNA, ARTYSTYCZNO-WOKALNA

Miejsce najbardziej zbliżone do sceny teatralnej, posiadające nagłośnienie, oświetlenie, które dawałoby doskonałe warunki do wypracowywania konkretnych umiejętności artystycznych u młodych ludzi, oswajało ich z warsztatem pracy aktora, a tym samym uczyło młodych ludzi kultury słowa i pracy nad emocjami. Tam właśnie młodzi wystawialiby przedstawienia przygotowywane przez siebie samych, organizowali koncerty, warsztaty gospel i wystawy i podejmowali szeroko pojęte inicjatywy kulturalne.

3. PRZESTRZEŃ KINOWA

To miejsce prelekcji i spotkań z ludźmi kina /aktorami, reżyserami, operatorami/, a także wykładów wzbogaconych fragmentami filmowymi, poddawanymi analizie i dyskusji, a poruszającymi tematykę społeczną, edukacyjną, artystyczną. Byłoby to miejsce na odbywanie warsztatów z zakresu animacji. W sali kinowej odbywałyby się także spotkania połączone z pokazami slajdów oraz relacjami z wykonywanych projektów, a przede wszystkim prezentacje realizowanych przez młodzież, samodzielnych prac związanych z kinem.

4. PRZESTRZEŃ WARSZTATOWA

To pracownie plastyczne uczące różnorodnych technik przekazu artystycznego, rozwijające świadomość twórczą młodego człowieka w szukaniu innowacyjnych technik oraz rozwijanie tych istniejących już we współczesnym designie użytkowym. Uzupełnieniem zajęć praktycznych, byłyby wykłady na temat historii sztuki.

5. PRZESTRZEŃ SPORTOWO-REKREACYJNA

Św. Jan Bosko – patron młodzieży, który założył pierwsze oratorium przy parafii zwykł mówić: „Boisko żywe – diabeł martwy, boisko martwe – diabeł żywy”. Pragniemy stworzyć wielofunkcyjne boisko sportowe, gdzie w lecie będzie piłka nożna i siatkówka, a w zimie lodowisko.

6. PRZESTRZEŃ KONFERENCYJNA

To miejsce inspiracji i kreatywnych spotkań, dyskusji, wykładów, promocji poszczególnych inicjatyw i projektów, szkoleń wolontariuszy oraz liderów chrześcijańskich z naszych parafii.

7. PRZESTRZEŃ KONSUMPCYJNA

To miejsce umożliwiające przygotowanie posiłków oraz ich konsumpcję. W jego ramach, organizowane byłyby warsztaty kulinarne z udziałem zaproszonych gości z innych krajów i kręgów kulturowych, co sprzyjałoby poznawaniu nie tylko odmiennych smaków, ale i zwyczajów, tradycji oraz wzmacnianiu tolerancji przez poznanie innych kultur „od kuchni”.

8. PRZESTRZEŃ HOSTELOWA

To miejsca pokojowe, zapewniające zaplecze dla odwiedzających nas młodych z całego świata. CADT mogłoby stać się ośrodkiem wymiany międzynarodowej, podczas realizowanych projektów np. Międzynarodowych warsztatów Gospel, ponadgranicznych projektów ewangelizacyjnych.

Szczególną uwagę poświęcilibyśmy polskiej młodzieży mieszkającej na wschodzie w krajach takich jak Białoruś, Ukraina , Litwa, goszcząc ich i angażując w nasze projekty.

W tym kontekście wielkim atutem dla CADT jest położenie geograficzne naszej diecezji. Usytuowanie CADT na południu Polski w miejscowości Sól, wydaje się być wręcz idealnym rozwiązaniem z uwagi na wyjątkowość geograficzną i krajobrazową.

Uważamy, że to młodzi ludzie winni być kreatorami tego miejsca, tworząc wspólnotę jedności opartą na ewangelicznych zasadach.

Ufam, iż działania związane z CENTRUM ANIMACJI DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH przejdą z fazy idei do realizacji, co przyniesie wymierne efekty i stanie się potężnym narzędziem, ewangelizacji nie tylko młodzieży z diecezji, ale z całego świata!

Ks. Mirosław Szewieczek

PROJEKT

Centrum Animacji Działań Twórczych

 

Sala muzyczna

 

Hostel

 

Logo Centrum Animacji Działań Twórczych

Plik PDF:

logo Sorgente 2021-06 cv