Grupa młodzieżowa

Grupa młodzieżowa

Termin spotkań:

W piątki po wieczornej Mszy Świętej

Grupa Młodzieżowa jest to wspólnota, której celem jest poznawanie Boga i zaprzyjaźnienie się z Nim. Charyzmatem Grupy jest świadczenie życiem o Bogu, czyli apostolstwo.

Przyszłość chrześcijaństwa i polskiego Kościoła zależy od jakości młodego pokolenia. Dlatego tak bardzo ważną sprawą jest formacja młodego człowieka. Celem każdego, kto pragnie czynnie uczestniczyć w życiu parafii, jest budowanie „cywilizacji miłości”. Polega to na pogłębianiu swego życia wiary, nadziei i miłości. Pociąga to za sobą życie wymogami Ewangelii Jezusa Chrystusa. Dzięki temu człowiek jest w stanie lepiej zrozumieć sens swojej egzystencji i łatwiej odnaleźć swoje powołanie życiowe. Patrząc oczami wiary, z nadzieją znosi wszelkie trudności i cierpienia jakie niesie ze sobą codzienność. Taki człowiek szczerze i autentycznie kocha Chrystusa. Jest przemieniony jego miłością. Dokonuje się to przez czynny udział w Eucharystii, adorację, modlitwę, praktykę sakramentów, medytację Pisma Świętego, oraz działania praktyczne. Pogłębiając miłość do Chrystusa można gorliwiej i z większym zapałem przemieniać uwikłany w niesprawiedliwość i nienawiść świat.

 

Zbieramy się po to, by spotkać się w przyjacielskim gronie, by dobrze się wspólnie bawić, śpiewając, rozmawiać, oglądając filmy oraz działać na rzecz parafii. Przede wszystkim jednak chcemy budować bliską relację z Panem Bogiem poprzez modlitwę, adorację, Msze Święte. Szukamy odpowiedzi na nurtujące nas pytania dotyczące wiary, Kościoła, wydarzeń współczesnych. Będąc we wspólnocie jesteśmy też dla siebie wzajemnym wsparciem w życiu codziennym.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wstąpienia do naszej grupya niech słowa Jana Pawła II będą dla wszystkich dobrym drogowskazem:

Dzisiaj jesteście małym płomykiem, ale dzięki łasce Bożej możecie się stać płonącą pochodnią, niosącą światło Ewangelii i ciepło waszej wzajemnej miłości i przyjaźni wszystkim rodakom.”