INFORMACJA O PRZEBIEGU PRAC REMONTOWYCH - Rozliczenie składki inwestycyjnej - 24 listopada 2019 roku

INFORMACJA O PRZEBIEGU PRAC REMONTOWYCH

ROZLICZENIE SKŁADKI INWESTYCYJNEJ

24 listopada 2019 roku

 

Zebrana listopadowa składka inwestycyjna to 7 650 zł.

Z kwoty tej zapłacono raty za:

  • oświetlenie kościoła,
  • remont dachu (całkowity koszt – 10 300 zł),
  • stolarkę okienną i drzwiową (całkowity koszt – 30 500 zł),
  • remont i wyposażenie Centrum Duszpasterskiego,
  • artykuły budowlane, elektryczne, wodno – kanalizacyjne oraz usługi bieżące.

Pozostałe raty będą systematycznie spłacane.

Wszystkim Parafianom, którzy złożyli ofiary oraz wykonali wiele prac remontowych, instalacyjnych,  malarskich i porządkowych składam gorące podziękowania.

Wszelka pomoc jest bardzo cenna i służyć będzie naszej parafialnej Wspólnocie.

Bóg Zapłać.