Podziękowanie dla firmy Beskid Media Sp. z o.o.

Składamy serdeczne podziękowania dla firmy Beskid Media Sp. z o.o. za zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu dla kościoła oraz Centrum Animacji Twórczej w Soli.

www.beskidmedia.pl