Aktualności

Aktualności

ROCZNE SPRAWOZDANIE DUSZPASTERSKIE NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU

ROCZNE SPRAWOZDANIE DUSZPASTERSKIE NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU 1. SPRAWY EKONOMICZNE W ciągu 2020 roku parafianie złożyli : składki inwestycyjne w wysokości 31.400,00 zł, składki na remont schodów- 51.000,00 zł, ofiary ze Mszy św. łączonych przeznaczone na inwestycje, kolekty niedzielne. Ofiary złożone na remont schodów są w całości zarezerwowane na zakup granitu. Aby przystąpić do

Informacja dot. ilości osób w naszym kościele w związku z obowiązującymi ograniczeniami

Informacja dot. ilości osób w naszym kościele w związku z obowiązującymi ograniczeniami   Informujemy, że w naszym kościele może przebywać jednocześnie 85 osób w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zasady bezpieczeństwa epidemicznego – obowiązujące od 17 października 2020 roku

Zasady bezpieczeństwa epidemicznego – obowiązujące od 17 października 2020 roku   Od soboty 17 października 2020 r. obowiązują nowe zasady epidemiczne: W strefie żółtej (miasto Bielsko-Biała i powiat bielski): W kościołach może przebywać 1 osoba na 4 m2 powierzchni. Nie wolno się gromadzić wokół kościoła. W strefie czerwonej (powiaty: cieszyński, oświęcimski, wadowicki i żywiecki): W kościołach może

Półkolonie w Soli - ważne informacje i program

Półkolonie w Soli Ważne informacje: zbiórka uczestników odbywać się będzie na dziedzińcu kościoła, prosimy o punktualność o godzinie 9; uczestnicy będą podzieleni na grupy, a o przynależności do konkretnej z nich dowiedzą się w pierwszym dniu; półkolonie kończą się o godzinie 14.00 z wyjątkiem dni wyjazdowych (wtorek oraz czwartek), gdzie zakończenie przewidziane jest na godzinę

Wskazania Duszpasterskie – 30 maja 2020 r.

Wskazania Duszpasterskie dla Wiernych Diecezji Bielsko-Żywieckiej z dnia 30 maja 2020 r. 1. Msza Święta Od 7 czerwca br. poprzednia dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Eucharystii obejmująca wszystkich wiernych Diecezji Bielsko-Żywieckiej zostaje zawężona do osób starszych, chorych i odczuwających lęk przed zarażeniem. Od 30 maja br. nie obowiązuje limit osób w kościele. Wszyscy