XIII Pielgrzymka Szlakiem Papiesko-Loretańskim w Soli