XII PIELGRZYMKA SZLAKIEM PAPIESKO – LORETAŃSKIM w SOLI

 

XII PIELGRZYMKA 2022-06