RAZEM=SILNIEJSI - bezpłatne warsztaty w przyparafialnym Centrum Animacji Działań Twórczych SORGENTE

RAZEM=SILNIEJSI

Wszystkich chętnych zapraszamy na bezpłatne warsztaty, które odbędą się od lipca do października w przyparafialnym Centrum Animacji Działań Twórczych SORGENTE.

Zapisy na poszczególne zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku od 8.00-12.00 w kancelarii parafialnej oraz poprzez wysłanie wiadomości na adres: biuro@nspjsol.pl (w treści maila prosimy o podanie imienia i nazwiska osoby zgłaszanej do uczestnictwa w zajęciach oraz daty zajęć).

Liczba miejsc ograniczona.

Projekt jest współorganizowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Kultura Interwencje Narodowego Centrum Kultury oraz z Programu Przestrzenie Sztuki Katowice.

Partnerzy: Sołectwo Sól, Gmina Rajcza, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Soli, Fundacja Drachma, Koło Gospodyń Wiejskich w Soli.

Patronat medialny: Niedziela, Gość Niedzielny, Radio Anioł Beskidów.