Peregrynacja relikwii Św. Melchiora Grodzieckiego

Peregrynacja relikwii Św. Melchiora Grodzieckiego

W najbliższą sobotę w Naszym kościele będziemy gościć relikwie Św. Melchiora Grodzieckiego, kapłana i męczennika.

Rok 2019 został w województwie śląskim ogłoszony rokiem Św. Melchiora Grodzieckiego.

W Naszej diecezji trwa od kilku miesięcy peregrynacja relikwii tego świętego męczennika.

Program peregrynacji w Naszym kościele:

11:00 – 11:45 – czuwanie przy relikwiach.

Zapraszamy wszystkich Parafian do wspólnej modlitwy.

Zapraszamy również do udziału w peregrynacji relikwii Św. Melchiora Grodzieckiego w Kościele Wniebowzięcia NMP w Milówce:

  • 25 października (piątek) – godz. 18.30 różaniec i powitanie relikwii, a o godz. 19.00 msza św. koncelebrowana przez wszystkich księży naszego dekanatu.

Kilka słów o Św. Melchiorze:

       Melchior urodził się w Cieszynie w szlacheckiej rodzinie herbu Radwan około 1584 r. Studia średnie odbywał w wiedeńskim kolegium jezuitów, gdzie kształciło się wielu Polaków, wśród nich także św. Stanisław Kostka († 1568). Musiał wyróżniać się wśród swoich kolegów, skoro – jak sam pisze w jednym ze swoich listów do rodziców (1602) – został przyjęty do Kongregacji Mariańskiej, do której przyjmowano tylko najlepszych i najwybitniejszych uczniów. Był to równocześnie początek jego życia zakonnego. 22 maja 1603 r. rozpoczął nowicjat w Brnie, którego fundatorami byli jego stryjowie: Jan i Wacław. Razem z nim odbywał nowicjat Stefan Pongracz, późniejszy towarzysz jego męczeńskiej śmierci. Wśród pierwszych nowicjuszy tego klasztoru znalazł się także św. Edmund Campion, stracony w Anglii za wiarę w roku 1584.
       Po dwuletniej próbie 22 maja 1605 r. Melchior złożył śluby zakonne. Zgodnie z ówczesnym zwyczajem zakonu, po nowicjacie nie udał się na studia, ale na praktykę nauczycielską do Brna (1605-1606) i do Kłodzka (1606-1607), gdzie jezuici mieli swoje kolegia. Równocześnie uzupełniał wykształcenie muzyczne. Od roku 1609 rozpoczął trzyletnie studia filozoficzne w Pradze. Ponieważ nie okazywał w tym kierunku większych uzdolnień, skierowano go na dwuletni kurs teologii. W roku 1614 otrzymał święcenia kapłańskie.
       Pierwsze lata kapłańskiego życia spędził w Pradze, gdzie głosił kazania i spowiadał w języku czeskim, który poznał w czasie nowicjatu i studiów w Czechach. Przez rok pełnił obowiązki kaznodziei we wsi Kopanina. Około roku 1616 powierzono mu kierownictwo bursy praskiej dla ubogich studentów. Stanowiła ona równocześnie zalążek małego seminarium.
Kiedy wybuchła wojna trzydziestoletnia (1618-1648), Melchior udał się na Węgry i pozostał tam w kolegium jezuickim w Homonnie. Tutaj też 16 czerwca 1619 r. złożył śluby wieczyste. Wkrótce wysłano go w charakterze kapelana wojskowego do Koszyc. Razem z Melchiorem wysłano tam również Stefana Pongracza, który był Węgrem. Pongracz miał służyć katolikom węgierskim, a Melchior – polskim i czeskim. Swoją posługę pełnili zarówno wśród wojskowych, jak i dla małej grupy ludności cywilnej.
       Kiedy wojska Rakoczego zajęły Koszyce, aresztowano także kapłanów, którzy szukali schronienia na zamku: kanonika strzygomskiego Marka Kriża (Chorwata), Melchiora Grodzieckiego i Stefana Pongracza. Pastor protestancki, Alwinczy, domagał się wymordowania wszystkich katolików w mieście. Sprzeciwiono się temu, ale wydano wyrok śmierci na trzech kapłanów. Rakoczy zatwierdził ten wyrok. Jego hajducy dokonali straszliwej egzekucji.
       Po północy z 7 na 8 września 1619 r. w towarzystwie pastora Alwinczy’ego hajducy udali się na zamek. Najpierw usiłowali nakłonić kapłanów do wyrzeczenia się wiary katolickiej. Kiedy zaś groźby okazały się daremne, na miejscu zamordowali kanonika Kriża. Nad jezuitami zaś zaczęli się znęcać i torturować ich, aby wymusić na nich odstępstwo. Umocowali do belki każdego z nich i podnosili w górę. Nogi obciążano kamieniami. Ciało krajali nożami i wyrywali jego kawały obcęgami. Świeże rany przypalali pochodniami. Głowę okręcali sznurem i ściskali tak mocno, że oczy wychodziły na wierzch. Wśród niesłychanych mąk obaj jezuici powtarzali tylko imiona Pana Jezusa i Najświętszej Maryi Panny. Kiedy wreszcie siły katów opadły, dobili swoje ofiary, toporem obcinając im głowy. Ciała męczenników wrzucono do kloaki.
       Wieść o dokonanej zbrodni obiegła lotem błyskawicy Koszyce. Wywołała oburzenie nawet wśród protestantów. Rada miejska poleciła katowi pogrzebać ciała kapłanów. Wywieziono je do posiadłości w Also-Sobes koło Koszyc. Stąd w roku 1636 przeniesiono je do Trnawy, gdzie po kilkakrotnej zmianie miejsca spoczęły w klasztorze urszulanek. Liczne łaski i cuda przypisywane wstawiennictwu Melchiora i jego towarzyszy oraz kult zataczający coraz większe kręgi na Słowacji, Węgrzech, Morawach i Śląsku doprowadziły do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego już w roku 1628. Dopiero jednak 15 stycznia 1905 r. Melchior i jego dwaj towarzysze zostali przez św. Piusa X uznani za błogosławionych.

Kanonizował ich św. Jan Paweł II w 1995 r. Św. Melchior jest patronem archidiecezji katowickiej.

W ikonografii męczennicy przedstawiani są w szatach jezuickich.

Modlitwa do św. Melchiora Grodzieckiego

Święty Melchiorze Grodziecki,/ Twojej opiece powierzamy naszą diecezję/ i wszystkie rodziny naszej parafii./ Uproś nam nowe powołania kapłańskie,/ zakonne i misyjne./ Przyczyniaj się za księżmi,/ by tak jak Ty oddali się Chrystusowi/ i byli Jego świadkami./
Pomóż nam wszystkim poznawać wolę Boga/ i odważnie ją wypełniać,/ byśmy żyli w jedności z Jezusem,/ jedynym Panem i Zbawicielem,/ teraz i w wieczności./ Amen.

Modlitwa za wstawiennictwem św. Melchiora

Święty Melchiorze Grodziecki, nasz Pan Jezus Chrystus dał Ci siłę do wiernej miłości, w czasach, gdy moce zła zdawały się odnosić zwycięstwo, wzbudzając nienawiść w sercach wyznawców podzielonego Kościoła. Twoje dzieciństwo i młodość związały Cię z naszą ziemią. Powierzamy Ci Diecezję Bielsko-Żywiecką i naszą parafię: małżeństwa i rodziny, osoby stanu wolnego, dzieci i młodzież. Wstawiaj się za nami, byśmy tak jak Ty potrafili rozeznawać wolę Boga i odważnie ją wypełniać.

Sługo Ewangelii wierny aż po męczeństwo, wyproś łaskę świętości dla kapłanów. Uproś święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej diecezji, by nie zabrakło serc gotowych z radością i ufnością poświęcić się służbie Bogu i Kościołowi.

Dobry Pasterzu, poszukiwałeś zagubionych i potrzebujących, towarzyszyłeś żołnierzom dzieląc z nimi zagrożenia, jakie przynosi wojna. Wypraszaj naszym pasterzom gorliwość apostolską i gotowość szukania zagubionych owiec, gdziekolwiek się znajdują.

Męczenniku jedności Kościoła, aż do śmierci trwałeś wiernie przy słowie Bożym przechowywanym i głoszonym we wspólnocie, która dochodzi do pełni prawdy dzięki Duchowi Świętemu i strzeże depozytu wiary. Wypraszaj nam posłuszeństwo wobec głoszonej ewangelii oraz gotowość dawania świadectwa wierności Kościołowi.

Przyjacielu Boskiego Oblubieńca, czuwaj nad nami, byśmy żyli w jedności z Jezusem, jedynym Panem i Zbawicielem, a kiedyś mogli cieszyć się Jego obecnością w Niebie, gdzie On żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

LITANIE

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Królowo Męczenników – módl się za nami.
Święty Melchiorze, który przelałeś krew za Chrystusa,
Święty Melchiorze, wierny świadku wiary katolickiej,
Święty Melchiorze, chwało stanu kapłańskiego,
Święty Melchiorze, wybitny synu Świętego Ignacego,
Święty Melchiorze, dumo Zakonu Jezuitów,
Święty Melchiorze, mężny i niezłomny w wyznawaniu prawdziwej wiary,
Święty Melchiorze, wybierający tortury i śmierć zamiast zgody na herezje,
Święty Melchiorze nieugięty w wierze, mimo okrucieństwa oprawców,
Święty Melchiorze, broniący naszego Kościoła przed zdeprawowaniem,
Święty Melchiorze, wierny czcicielu Najświętszej Matki Chrystusa,
Święty Melchiorze, doskonały pasterzu i opiekunie wiernych,
Święty Melchiorze, cierpliwy i wspaniałomyślny wychowawco młodzieży,
Święty Melchiorze, miłosierny opiekunie ubogich,
Święty Melchiorze, nasz przewodniku na drogach mężnego wyznawania wiary,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas. Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami Święty Melchiorze
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, nasz Zbawco i Odkupicielu, Ty powołujesz Swoich wyznawców do dawania świadectwa wiary wobec świata. Prosimy Cię spraw abyśmy, za wstawiennictwem Świętego Melchiora Grodzieckiego, stali się godnymi świadkami Twojej Ewangelii, wiary i tradycji katolickiej. Niech modlitwa i opieka Świętego Męczennika da nam mądrość i męstwo w świadczeniu o Tobie wobec niewierzących i odstępców. Amen.

(Bibliografia: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-07a.php3, http://elzbieta.diecezjabielsko.pl/2019/03/09/rok-sw-melchiora-grodzieckiego/)