Nowe oświetlenie

Bogu na chwałę, ludziom na pożytek.

Dzisiaj w Naszym kościele z inicjatywy Księdza Proboszcza Mirosława, zostało zamontowane nowe oświetlenie. Ksiądz Mirosław skomentował to słowami: „ kościół przełamał zewnętrzny obraz… Wierzę, że i wewnętrzny obraz (choć mniej dostrzegalny … cichszy…)  także się rozwija.”

Stało się to możliwe dzięki:

https://www.lightnet-group.com/de

Dziękujemy! Szczęść Boże.