Informacja dot. ilości osób w naszym kościele w związku z obowiązującymi ograniczeniami

Informacja dot. ilości osób w naszym kościele w związku z obowiązującymi ograniczeniami

Zgodnie z wytycznymi od dnia 27 marca w naszym kościele może przebywać jednocześnie na Mszach Świętych i Nabożeństwach maksymalnie 60 osób (łącznie kościół, chór i kościół dolny-katakumby).

Zachęcamy do korzystania z miejsc w kościele dolnym – katakumbach.

Prosimy zajmować wyłącznie wyznaczone miejsca.

Prosimy o przestrzeganie wszelkich obowiązujących zasad epidemiologicznych tj. zakrywanie ust i nosa, zachowanie odległości i dezynfekcję rąk.