Aktualności

Aktualności

Zasady bezpieczeństwa epidemicznego – obowiązujące od 17 października 2020 roku

Zasady bezpieczeństwa epidemicznego – obowiązujące od 17 października 2020 roku   Od soboty 17 października 2020 r. obowiązują nowe zasady epidemiczne: W strefie żółtej (miasto Bielsko-Biała i powiat bielski): W kościołach może przebywać 1 osoba na 4 m2 powierzchni. Nie wolno się gromadzić wokół kościoła. W strefie czerwonej (powiaty: cieszyński, oświęcimski, wadowicki i żywiecki): W kościołach może

Półkolonie w Soli - ważne informacje i program

Półkolonie w Soli Ważne informacje: zbiórka uczestników odbywać się będzie na dziedzińcu kościoła, prosimy o punktualność o godzinie 9; uczestnicy będą podzieleni na grupy, a o przynależności do konkretnej z nich dowiedzą się w pierwszym dniu; półkolonie kończą się o godzinie 14.00 z wyjątkiem dni wyjazdowych (wtorek oraz czwartek), gdzie zakończenie przewidziane jest na godzinę

Wskazania Duszpasterskie – 30 maja 2020 r.

Wskazania Duszpasterskie dla Wiernych Diecezji Bielsko-Żywieckiej z dnia 30 maja 2020 r. 1. Msza Święta Od 7 czerwca br. poprzednia dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Eucharystii obejmująca wszystkich wiernych Diecezji Bielsko-Żywieckiej zostaje zawężona do osób starszych, chorych i odczuwających lęk przed zarażeniem. Od 30 maja br. nie obowiązuje limit osób w kościele. Wszyscy

Sprawozdanie z działalności Rady Ekonomicznej przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Soli

Sprawozdanie z działalności Rady Ekonomicznej przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Soli za okres od września 2019 r. tj. od przejęcia Parafii przez ks. Proboszcza Mirosława Szewieczka i wyboru Rady Ekonomicznej do końca pierwszego kwartału 2020 r. tj. 31.03.2020 Celem Rady Ekonomicznej na czele której stoi ks. Proboszcz Mirosław Szewieczek oraz członkowie Panie Krystyna

Zaproszenie na Rekolekcje Zawierzenia DWA SERCA 17.05. - 19.06.2020 r.

Zaproszenie na Rekolekcje Zawierzenia DWA SERCA 17.05. – 19.06.2020 r. Piosenka do filmu „Najświętsze Serce” Ks. Mateusz Dudkiewicz i Marek Zaremba zapraszają na 33-dniowe rekolekcje zawierzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa prowadzone w duchu św. Małgorzaty Alacoque oraz św. Faustyny Kowalskiej, na podstawie Litanii do Najświętszego Serca Jezusowego. Rekolekcje Zawierzenia ,,Dwa serca” mają przygotować jego uczestników

LIST PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI Z OKAZJI 100. ROCZNICY URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II

LIST PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI Z OKAZJI 100. ROCZNICY URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II Umiłowani Siostry i Bracia! 1. W tym roku świętujemy setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, który przyszedł na świat 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Ten wielki święty wniósł nieoceniony wkład w historię naszego kraju, Europy, świata oraz w historię

Wskazania duszpasterskie dla Wiernych Diecezji Bielsko-Żywieckiej z dnia 20 kwietnia 2020 oraz WAŻNA INFORMACJA dot. ilości osób mogących uczestniczyć we Mszy Św. oraz nabożeństwach w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Soli

Wskazania duszpasterskie dla Wiernych Diecezji Bielsko-Żywieckiej z dnia 20 kwietnia 2020 oraz WAŻNA INFORMACJA dot. ilości osób mogących uczestniczyć we Mszy Św. oraz nabożeństwach w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Soli   Dnia 17 kwietnia Papież Franciszek przypomniał, że Kościół to przede wszystkim wspólnota wierzących, gromadząca się w realnym miejscu. Czymś wyjątkowym była liturgia